Aydınlatma Proje Yönetimi Ekibi

Proje yönetim departmanı UVA’nın müşteriyle olan ilişkilerini sağlayan, devamlı hale getiren ve projeleri tasarımından teslim aşamasına kadar yöneten departman konumundadır. Proje süreçlerinde hem UVA’nın içindeki koordinasyonu sağlayan hem de proje dahilindeki diğer ekiplerle olan ilişkileri güçlendiren bu departman, aynı zamanda projeye en uygun çözümü geliştirerek projeleri daha gerçekçi temellere dayandırmakta ve sürdürülebilir olması için özen göstermektedir.