Aydınlatma Otomasyonu Ekibi

Gelişen LED teknolojileriyle beraber aydınlatmada hayal gücünün sınırlarının zorlandığı bu dönemde UVA’nın otomasyon departmanının misyonu devreye almanın çok daha ötesinde. Otomasyon teknolojilerini kullanarak daha verimli, daha konforlu, daha dinamik yaşam alanları ve daha derin aydınlatma senaryoları yaratabilen otomasyon departmanı aynı zamanda tasarımcıların da imkansızı istemesine yardımcı olmaktadır.